مجتمع آموزشی مولوی سوئد

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

۲۹خرداد

امتحانات خرداد ماه 1396 در تاریخ 96/03/01 آغاز و در روز 96/03/29 به پایان رسید. این امتحانات در پایه های اول ابتدایی تا دوره پیش دانشگاهی برگزار گردید.

مدرسه مولوی