مجتمع آموزشی مولوی سوئد

۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

۰۸دی

با توجه به استقبال حاضرین در جلسه قبل، یکبار دیگر از آقای دکتر عزیزی دعوت کردیم تا  موضوع (تربیت جنسی و استفاده از فضای مجازی ) به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد.این جلسه  با حضور سفیر محترم جناب مهاجر و والدین گرامی برگزار گردید.


مدرسه مولوی