مجتمع آموزشی مولوی سوئد

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

۲۰فروردين

دانش آموزان تجربه ای دیگر اندوختند. هرکدام از صورت خود قالبی تهیه کردند و با استفاده از گچ ، ماسک صورت خود را ساختند. تجربه ای شاد و انشاالله راه گشا برای فردا.

با تشکر از خانم همتی مربی هنرمدرسه مولوی