مجتمع آموزشی مولوی سوئد

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۷آذر

 بدینوسیله مجدداً برنامه امتحانات نهایی و هماهنگ دیماه پیش دانشگاهی داوطلبان آزاد برای اطلاع دانش آموزان واولیاء محترم اعلام می گردد.

لازم به ذکر است که ساعت برگزاری امتحان 13:30 به وقت محلی و 16 به وقت ایران می باشد.


مدرسه مولوی
۲۷آذر

 مجتمع آموزشی مولوی با افتخار اعلام می دارد :

کلاسهای رفع اشکال دوره پیش دانشگاهی مخصوص رشته های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی در مدرسه مولوی در دروس ادبیات فارسی - ریاضی و شیمی جهت آمادگی امتحانات دی ماه برگزار می شود.

جهت اطلاع از ساعت و روز برگزاری کلاس ها با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.

مدرسه مولوی